poniedziałek, 13 maj 2019 10:35

Rusza nowa edycja Działaj Lokalnie XI !

Napisane przez
DLXI DLXI

Ruszyła nowa edycja Działaj Lokalnie XI!

 

Serdecznie zapraszamy do składania wniosków w najnowszej edycji.

 

W programie „Działaj Lokalnie” wspierane są projekty,
które inicjują współpracę mieszkańców na rzecz dobra wspólnego
i które służą pobudzaniu aktywności społecznej, poprawie jakości życia. W rezultacie podejmowane działania mają przyczyniać
się do budowania lokalnego kapitału społecznego.
Program jest prowadzony z myślą o organizacjach pozarządowych
oraz grupach nieformalnych, które podejmują wspólny wysiłek,
aby w ich społecznościach żyło się lepiej.

 

W konkursie mogą wziąć udział te organizacje i instytucje
oraz grupy, które spełniają łącznie poniższe warunki:
mają siedzibę w gminach: Gmina wiejska Darłowo, gmina miejska Darłowo, gmina wiejska Sławno, gmina miejska Sławno, gmina wiejska Postomino, gmina wiejska Malechowo,
oraz planują prowadzić działania na terenie przynajmniej jednej z wymienionych gmin.

 

Wnioski składać można pod linkiem:

http://system.dzialajlokalnie.pl/

 

Pod artykułem do pobrania dla Państwa regulamin tegorocznej edycji.

 

 

Czytany 258 razy

Creative Commons

O ile nie jest to stwierdzone inaczej, to materiały prezentowane,a stworzone w ramach działalności DCW są dostępne na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Unported

Gościmy

Odwiedza nas 18 gości oraz 0 użytkowników.