Aktualności

DZIAŁAJ LOKALNIE 2021

Darłowskie Centrum Wolontariatu razem z Akademią Rozwoju Filantropii w Polsce

ogłasza Konkurs Grantowy w ramach programu „Działaj Lokalnie 2021”.

Program Działaj Lokalnie wspiera aktywność obywatelską. Konkurs organizowany przez Darłowskie Centrum Wolontariatu skierowany jest przede wszystkim do animatorów lokalnych. W  Konkursie wspierane będą projekty inicjujące współpracę mieszkańców na rzecz dobra wspólnego.

W ramach Konkursu przewidywane jest przyznanie dotacji na 2-4 miesięczne projekty, które:

• mają jasno określony cel, dobrze zaplanowane działania i rozsądne koszty realizacji;

• przewidują takie działania, które będą kierowane do określonej grupy odbiorców, a jednocześnie będą służyć całej społeczności;

• będą realizowane wspólnymi siłami mieszkańców i instytucji życia lokalnego – samorządów, przedsiębiorców i organizacji społecznych;

• będą umiejętnie i w sposób przemyślany angażowały zasoby lokalne – naturalne, społeczne, ludzkie i finansowe;

• przewidują działania zmniejszające negatywne skutki pandemii  mogą one dotyczyć różnych obszarów, np. edukacji, sportu, kultury, zdrowia, aktywności społecznej. Mogą też dotyczyć form społecznego zaangażowania, np.: konieczność zastąpienia działań edukacyjnych ze świata realnego, przeniesienia ich do przestrzeni online.

Składane do Konkursu projekty mogą być rozwinięciem wcześniej podjętych działań.

Wnioski o dotację w ramach Konkursu mogą składać:

–  organizacje pozarządowe posiadające osobowość prawną

–  zarejestrowane w ewidencji prowadzonej przez starostę stowarzyszenia zwykłe,

– oddziały terenowe organizacji pozarządowych posiadających osobowość prawną,

– grupy nieformalne (w tym stowarzyszenia zwykłe niezarejestrowane, oddziały terenowe organizacji nieposiadające osobowości prawnej), w których imieniu wniosek złoży organizacja pozarządowa,

– grupy nieformalne, występujące z wnioskiem samodzielnie, jako tzw. Inicjatywa Działaj Lokalnie.

W Konkursie mogą wziąć udział  organizacje, instytucje oraz grupy, które:

-mają siedzibę w gminach: Miasto Darłowo, Gmina Darłowo, Miasto Sławno, Gmina Sławno, Gmina Malechowo, Gmina Postomino.

-planują prowadzić działania na terenie przynajmniej jednej z wymienionych gmin.

-Złożyły kompletny wniosek w terminie 10 maja do 10 czerwca 2021 w generatorze programu

-Kwota wnioskowanej dotacji nie przekracza 6.000 złotych.

-Są w stanie udzielić wkładu własnego min.w wysokości 25%.

-Wezmą udział w szkoleniu organizowanym przez Ośrodek Działaj Lokalnie z zakresu procedur Programu.

Lokalna Komisja Grantowa do 28 czerwca 2021 r. oceni złożone wnioski i podejmie decyzje o rekomendowaniu poszczególnych projektów do dofinansowania.

Serdecznie zapraszamy i zachęcamy do udziału w spotkaniach informacyjnych w Darłowskim Centrum Wolontariatu.

Szczegółowych informacji udziela Joanna Witkowska tel. 781 830 005

Link do generatora wniosków oraz regulamin poniżej

.http://system.dzialajlokalnie.pl/

Regulamin konkursu

Nowości z FB

Comments Box SVG iconsUsed for the like, share, comment, and reaction icons

Widać już pierwsze rezultaty programu Działaj Lokalnie w Przystawach🎉Oby tak dalej😃👏
#EfektyDziałajLokalni
#dzialajlokalnie
... Czytaj więcejZwiń

Czytaj więcej

Darowizna na cele charytatywne

Pomóż nam jeszcze lepiej realizować działania

Najlepszy sposób na zmianę życia innych