Aktualności

Działaj Lokalnie 2022 – wyniki I naboru

Zarząd Darłowskiego Centrum Wolontariatu informuje o zakończeniu prac Lokalnej Komisji
Grantowej Programu “Działaj Lokalnie”. Do konkursu w określonym terminie wpłynęło 11 wniosków.
Wszystkie wnioski spełniały kryteria formalne. Lokalna Komisja Grantowa w roku 2022 składała się z ekspertów reprezentujących sektor społeczny i prywatny. Każdy wniosek został oceniony, zgodnie z regulaminem prac Komisji, niezależnie przez wszystkich członków. W dniu 5 lipca w godzinach 10:00 – 13:00 w Darłowskim Centrum Wolontariatu odbyło się posiedzenie Komisji, na którym wyłoniono ostateczny kształt listy rankingowej wniosków oraz złożono Zarządowi Stowarzyszenia rekomendacje dotyczące ewentualnych zmian i negocjacji w ramach zgłoszonych projektów. Zarząd Stowarzyszenia Darłowskie Centrum Wolontariatu na posiedzeniu hybrydowym zatwierdził ostateczną listę
wniosków rekomendowanych do dofinansowania w pierwszym naborze.


Lista wniosków, które otrzymały dofinansowanie:

 1. Wniosek nr 1470/2022/38 „Budowa wiaty integracyjnej”, wnioskodawca i realizator
  Ochotnicza Straż Pożarna w Słowinie. Kwota dofinansowania: 6.000 zł.
 2. Wniosek nr 1343/2022/38 „Czuję, słyszę, dotykam- ogród sensoryczny w Gorzycy”,
  wnioskodawca Koło Gospodyń Wiejskich w Malechówku, realizator Sołectwo Gorzyca. Kwota dofinansowania: 6 000 zł.
 3. Wniosek nr 1542/2022/38 „Magia Świąt – dzielimy się zwyczajami i tradycjami”,
  wnioskodawca Ochotnicza Straż Pożarna w Dobiesławiu, realizator Świetlicowe Animatorki. Kwota dofinansowania: 6.000 zł.
 4. Wniosek nr 1588/2022/38 „Kreatywnie nastawieni”, wnioskodawca i realizator Koło Gospodyń Wiejskich w Malechówku. Kwota dofinansowania: 6 000 zł.
 5. Wniosek nr 1505/2022/38 „75 lat minęło w Przystawach jak jeden dzień”, wnioskodawca Stowarzyszenie „Przyjazne Przystawy”, realizator Sołectwo Przystawy. Kwota dofinansowania: 6 000 zł.
 6. Wniosek nr 1570/2022/38 „Ukwiecony Wszędzień”, wnioskodawca i realizator Koło Gospodyń Wiejskich “AKSAMITKI” we Wszędzieniu. Kwota dofinansowania: 6.000 zł.

Beneficjenci otrzymają informację o szczegółach oceny wniosku, jego mocnych i słabych stronach, a także propozycję modyfikacji harmonogramu rzeczowo-finansowego poprzez indywidualny kontakt z koordynatorką projektu w ciągu 4 dni roboczych od czasu publikacji niniejszego komunikatu.

Program „Działaj Lokalnie” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności koordynowany jest przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce. Organizacją grantową realizującą Program w powiecie sławieńskim jest Ośrodek Działaj Lokalnie – Darłowskie Centrum Wolontariatu. Edycja 2022 Programu „Działaj Lokalnie” w powiecie sławieńskim finansowana jest przez: Polsko – Amerykańską Fundację Wolności i POC Marina Royale.


Dziękujemy wszystkim za zaangażowanie, a wyróżnionym beneficjentom gratulujemy!

Nowości z FB

Comments Box SVG iconsUsed for the like, share, comment, and reaction icons

Widać już pierwsze rezultaty programu Działaj Lokalnie w Przystawach🎉Oby tak dalej😃👏
#EfektyDziałajLokalni
#dzialajlokalnie
... Czytaj więcejZwiń

Czytaj więcej

Darowizna na cele charytatywne

Pomóż nam jeszcze lepiej realizować działania

Najlepszy sposób na zmianę życia innych